ang solusyon saepekto pandurog pagharang problema sa materyal