buhangin at dalisay na bato na naghihiwalay na makina