determinasyon ng buong durog na mukha ng pinagsama-sama