kumpanya ng ibato pandurog ay isang sample na nagbebenta