listahan ng mga pagmamay-ari ng pagmimina sa witbank