mga katangian ng batong apog na dumudurog sa india