sample ng mahiga limitadong quarry sa kagamitan sa thika