semento ng kagamitan sa kagamitan sa planta ng planta ay nagtitipid