sphere magaspang na agata na gembato makina na iyong tubo