uri ng pagmimina kung saan ang mga daanan ay hinuhukay sa ilalim ng lupa