zambia tansopagmimina pagmimina befor anglola independensya